آلونک

اگه یه روز دختر داشته باشم حتما بهش یاد می دم وقتی حوصله اش سر رفت، هر کاری می تونه بکنه جز این که آویزون کس دیگه ای بشه.

خر شیطون از کرّه گی دم نداشت

این روزها یک غم نهان داره شایدم یک دلتنگی نهان

همدیگه رو با جملات نسنجیده توی دیگ هول و ولا نندازیم.

+ناراحتم.(خدا خودش به خیر کنه.)

و خداوند خیال را آفرید برای پرکردن اوقات بیکاری

حلال و باطل َش اما به خودتان بسته است.

دلم آن قدر تنگش بود که نفهمیدم کِی سنگ شد.

ای لعنت بر من ، خودم را نمی خواستم . او را می خواستم .

+رویای تبت- فریبا وفی

هر کسی یه روزی یه جایی تموم میشه
و اینجا پایانِ تاج بی بی یه

وقتی کسی که بهش اعتماد داری به راحتی دروغگو خطابت کنه، دیگه باید قیدشو بزنی.

:((

بی شک صحنه زدن تو گوش مدیر عاملشون بهترین سکانسی بود که تا به حال تو اتاق مانیتورینگ دیدند